Pn - Pt  9:00 - 17:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   umów termin
realizacji usługi

606 488 605

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Sytuacja na drodze jest bardzo dynamiczna. Niestety niekiedy zdarza się, że pomimo największego skupienia dochodzi do wypadku lub kolizji. Jeśli jesteś w tej sytuacji stroną poszkodowaną, możesz podjąć działania i zgłosić szkodę z OC sprawcy. Jednak jak to zrobić? I o czym warto pamiętać? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

 

Ubezpieczenie OC — co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie OC obejmuje dwie główne grupy szkód: szkody rzeczowe, czyli te związane z uszkodzeniem pojazdu, a także szkody osobowe, związane z poniesionymi obrażeniami. Niezależnie od kategorii odszkodowanie należy się wszystkim poszkodowanym, w tym:

 • pasażerom, także tym, którzy znajdowali się w samochodzie sprawcy, 
 • potrąconym pieszym i rowerzystom, 
 • kierowcy, który brał udział w zdarzeniu i nie jest sprawcą. 

W zależności od zdarzenia możemy domagać się różnego rodzaju rekompensaty. Gdy w grę wchodzi szkoda rzeczowa, duże znaczenie ma wielkości uszkodzeń. Jeśli samochód poszkodowanego kierowcy może zostać naprawiony, firma ubezpieczeniowa powinna pokryć koszty tego działania. Jednak jeśli pojazd jest niesprawny w stopniu wysokim i nie nadaje się do naprawy, zostaje stwierdzona szkoda całkowita. Na tej podstawie strona poszkodowana otrzymuje kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu na dzień szkody a wartością wraku. Może otrzymać też rekompensatę za koszty poniesione w wyniku konieczności wynajęcia samochodu zastępczego, koszty holowania pojazdu, a także koszty związane z uszkodzeniami przedmiotów znajdujących się w samochodzie podczas wypadku.

Jak wspomnieliśmy, drugim rodzajem szkód są szkody osobowe, które wynikają z obrażeń poniesionych przez uczestników zdarzenia. Poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów dojazdów np. do szpitala, zwrot kosztów rehabilitacji, czy nawet zwrot utraconego zarobku.

Co ważne, jeśli któryś z uczestników zdarzenia poniósł śmierć, odkodowanie jest wypłacane jego bliskim. Kwestię tę reguluje art. 446 § 4 Kodeksu Cywilnego. Krewnym ofiary przysługuje także zwrot kosztów pogrzebu i dodatkowe odszkodowanie jeśli wskutek zdarzenia pogorszyła się sytuacja życiowa rodziny.

 

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

W związku z tym pojawia się pytanie: jak zgłosić szkodę z OC sprawcy? Okazuje się, że dokonanie zgłoszenia jest zadaniem osoby, która w wyniku wypadku poniosła szkodę. Wniosek przekazywany jest do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał w dniu wypadku ważną polisę OC. 

Aby otrzymanie odszkodowania przebiegało sprawnie, warto zaraz po zdarzeniu spisać stosowne oświadczenie. Powinno ono zawierać m.in.:

 • datę, godzinę oraz miejsce całego zajścia,
 • dane uczestników zdarzenia, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL każdej ze stron,
 • dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu, w tym numer polisy i nazwę zakładu ubezpieczeń,
 • informacje na temat tego, co zaszło,
 • opis uszkodzenia pojazdu,
 • wskazanie sprawcy zdarzenia, 
 • oświadczenie sprawcy dotyczące odpowiedzialności za zdarzenie,
 • dane ewentualnych świadków,
 • czytelny podpis obu stron.

Zgłoszenie powinno być skierowanie bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Można dokonać tego w formie listownej, mailowej, telefonicznej lub przy pomocy specjalnego formularza dostępnej na stronie internetowej firmy.

W swoim zgłoszeniu warto opisać niezbędne szczegóły i poprzeć je dowodami. W przypadku szkód rzeczowych powinniśmy opisać starty i określić ich wartość. Potwierdzeniem naszych słów mogą być faktury lub zdjęcia przedstawiające nasz pojazd przed i po wypadku. Jeśli chodzi o szkody osobowe, powinniśmy szczegółowo opisać wszystkie następstwa nieszczęśliwego zdarzenia. Jakie obrażenia ponieśliśmy? Czy zachodziła konieczność leczenia lub rehabilitacji? Zgłoszenie warto uzupełnić dokumentacją medyczną, a także rachunkami i fakturami wykazującymi na poniesione koszty.